Jūsų vežimėlis
/

Naudojimo sąlygos

Šią svetainę valdo Hola. Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“, „mūsų“ ir „mes“ reiškia Hola. Hola siūlo šią svetainę jums, vartotojui, įskaitant visą šioje svetainėje prieinamą informaciją, įrankius ir paslaugas, priklausomai nuo jūsų sutikti su visomis čia nurodytomis sąlygomis ir pranešimais.


Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant šias papildomas sąlygas ir taisykles. Jie pateikiami šiame dokumente ir (arba) pasiekiami naudojant hipersaitą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio autoriai.

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios Sutarties sąlygomis, neturite prisijungti prie Svetainės ar naudotis Paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, pridėtoms prie dabartinės parduotuvės, taip pat bus taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių naudojimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote reguliariai tikrinti šį puslapį, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis Svetaine arba prieiga prie jos paskelbus pakeitimus reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis naudojimo sąlygomis, jūs pareiškiate, kad esate pilnamečiai savo šalyje ar provincijoje, arba savo gyvenamojoje šalyje ar provincijoje, ir davėte mums sutikimą leisti nepilnamečiui išlaikytiniui naudotis šia svetaine.
Naudodamiesi Paslauga negalite naudoti mūsų produktų neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat negalite pažeisti savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant autorių teisių įstatymus).
Negalite atsisiųsti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio žalingo kodo.
Jei nesilaikysite arba pažeisite bet kurias Sąlygas, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKYRIUS – SĄLYGOS IR SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties atsisakyti teikti paslaugą.
Jūs suprantate, kad jūsų turinys (išskyrus kredito kortelės informaciją) gali būti perduodamas nešifruotas ir gali apimti (a) perdavimą skirtingais tinklais ir (b) modifikacijas, kad atitiktų ir atitiktų techninius jungiamųjų tinklų ar įrenginių reikalavimus. Kreditinės kortelės informacija visada užšifruojama perduodant tinklus.
Jūs sutinkate be mūsų aiškaus rašytinio leidimo neatgaminti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, jūsų naudojimosi Paslauga ar prieigos prie jos arba jokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama Paslauga. .
Šioje Sutartyje naudojamos antraštės yra skirtos tik patogumui ir neriboja ar kitaip neveikia šių Sąlygų.

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrajai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus, nesikreipiant į pirminius, tikslesnius, išsamesnius ar laiku pateikiamus informacijos šaltinius. Šioje svetainėje esančia medžiaga galite pasikliauti savo pačių rizika.
Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama tik kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi už mūsų svetainės pakeitimų stebėjimą.

4 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį).
Mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pasikeitimus, kainos pasikeitimus, laikiną ar nuolatinį paslaugos sustabdymą.


5 SKYRIUS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (JEI TAIKOMA)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik per Svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Dėjome visas pastangas, kad mūsų prekių spalvos ir vaizdai parduotuvėje būtų rodomi kuo tiksliau. Negalime garantuoti, kad bet kokios spalvos atvaizdavimas kompiuterio monitoriuje bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kurio siūlomo produkto ar paslaugos kiekį. Visi gaminių aprašymai ar kainos gali būti keičiami mūsų nuožiūra bet kuriuo metu be įspėjimo. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai šioje svetainėje yra negaliojantis ten, kur tai draudžiama.
Negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad Paslaugos trūkumai bus ištaisyti.


6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį pateikiate mums. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar vienam užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus naudojant tą pačią vartotojo paskyrą, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus su tuo pačiu atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresu. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, stengsimės apie tai pranešti el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, kurį nurodėte pateikdami užsakymą. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, buvo pateikti platintojų, perpardavėjų ar prekiautojų.

Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, buvo pateikti nesąžiningai. Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba gali paprašyti jūsų pateikti informaciją, kurios reikia norint patvirtinti mokėjimo už užsakymą teisingumą. Niekada neprašome jūsų asmeninės informacijos, tokios kaip saugos kodai ar visi kredito kortelių numeriai. Jei ši informacija nebus pateikta per reikiamą laikotarpį, užsakymas bus atšauktas dėl mūsų ir mūsų piliečių apsaugos.

Sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius iš mūsų parduotuvės. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume apdoroti operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Daugiau informacijos rasite mūsų grąžinimo politikoje.

7 SKYRIUS – PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nekontroliuojame ir negalime įtakoti.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie šių įrankių „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad naudojatės trečiųjų šalių pasirinkimo įrankiais.
Bet koks pasirenkamų įrankių, pateiktų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turite užtikrinti, kad žinote ir sutinkate su sąlygomis, kuriomis atitinkami teikėjai teikia įrankius.
Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat bus taikomos šios naudojimo sąlygos.


8 SKYRIUS – SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Kai kuris turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų Paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagos.
Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už bet kokios trečiųjų šalių medžiagos ar svetainių ar bet kokios trečiųjų šalių medžiagos, produktų ar paslaugų turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą ir negarantuojame ir už tai neatsakome.
Mes nesame atsakingi už sužalojimus ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš pradėdami bet kokį sandorį, atidžiai perskaitykite ir supraskite trečiųjų šalių politiką ir praktiką. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS – KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITI NAUDOTOJŲ PASTABOS

Jei pateikiate tam tikras medžiagas mūsų prašymu (pvz., konkurso darbus) arba, jei to neprašote, galite pateikti kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitu būdu (bendrai „Komentarai“). ), sutinkate, kad bet kuriuo metu ir be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokius jūsų mums pateiktus komentarus. Mes neturime ir neturėsime įsipareigojimo (1) išlaikyti Komentarų konfidencialumą; (2) kompensacijos už pastabas mokėjimas; arba (3) atsakyti į komentarus.
Galime stebėti, redaguoti arba pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, įžeidžiantis, šmeižiantis, įžeidžiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias naudojimo sąlygas. , bet nesame įpareigoti to daryti.


Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenines ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus įžeidžiančios ar nelegalios, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba bet kokių kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios nuorodos svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu žmogumi arba klaidinti mūsų ar bet kurios trečiosios šalies dėl bet kokių Komentarų kilmės. Jūs atsakote už savo pastabas ir jų tikslumą. Mes nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmens duomenų perdavimą per Parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI

Retkarčiais mūsų svetainėje ar paslaugoje esančioje informacijoje gali būti spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su prekių aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, prekių pristatymo mokesčiais, siuntimo laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę taisyti klaidas, netikslumus ar praleidimus ir keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus bet kuriuo metu ir be įspėjimo (net ir po užsakymo pateikimo), jei Paslaugoje ar bet kurioje susietoje svetainėje pateikta informacija yra netiksli.
Mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar patikslinti bet kokią informaciją apie Paslaugą ar bet kurią susietą svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus įstatymų reikalaujamus atvejus. Bet koks konkretus Paslaugoje ar bet kurioje susietoje svetainėje paskelbtas atnaujinimas ar atnaujinimo data nereiškia, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susietoje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų naudojimo sąlygose nustatytų draudimų, jūs negalite naudoti svetainės ar jos turinio: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; b) paskatinti kitus atlikti neteisėtus veiksmus arba juose dalyvauti; (c) pažeisti bet kokius vietinius, tarptautinius, federalinius, provincijos ar nacionalinius reglamentus, taisykles, įstatymus ar potvarkius; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, niekinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios; f) teikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar kitą kenkėjišką kodą, kad būtų galima naudoti bet kokiu būdu, kuris turi įtakos Paslaugos ar bet kurios susietos svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti šlamštą, sukčiavimą, sukčiavimą, klastojimą, tikrinimą, naršymą ar rinkimą; j) dėl nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos arba bet kurios susietos svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio Draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, negarantuojame ir negarantuojame, kad mūsų Paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galite gauti naudodamiesi Paslauga, bus tikslūs ar patikimi.
Jūs sutinkate, kad mes galime retkarčiais pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba ją atšaukti bet kuriuo metu be įspėjimo.
Jūs aiškiai sutinkate, kad jūs naudojatės Paslauga arba negalėsite jos naudoti tik savo rizika. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, kuriuos jums teikiame naudodamiesi Paslauga, yra teikiami (išskyrus aiškiai nurodytus atvejus) „tokia, kokia yra“ ir „kaip prieinama“ jūsų naudojimui, be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant visas numanomas garantijas. arba tinkamumo parduoti, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir neliečiamumo sąlygos.

Hola, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu atveju nebus atsakingi už bet kokius sužalojimus, praradimus, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją ar specialią žalą. arba bet kokios rūšies pasekminės žalos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, prarastus duomenis, pakeitimo išlaidas ar panašią žalą, susijusią su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitą žalą, atsirandančią dėl naudojimo apie bet kokią Paslaugą ar produktus, įsigytus naudojant Paslaugą, arba dėl bet kokios kitos pretenzijos, bet kokiu būdu susijusios su jūsų naudojimusi Paslauga. paslauga ar bet koks produktas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią naudojant paslaugą arba turinį (arba produktą), paskelbtą, perduotą ar pasiekiamą naudojant paslaugą, net jei jums buvo pranešta savo pasirinkimų. Kadangi kai kuriose šalyse ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose šalyse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 SKYRIUS – ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą ir užtikrinti, kad Hola ir mūsų patronuojančios įmonės, dukterinės įmonės, filialai, partneriai, pareigūnai, direktoriai, agentai, rangovai, licencijų išdavėjai, paslaugų teikėjai, subrangovai, tiekėjai, praktikantai ir darbuotojai būtų apsaugoti nuo žalos atlyginimo, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, sumokėtus. trečiosios šalies už tai, kad pažeidėte šias naudojimo sąlygas ar čia nurodytus dokumentus, arba už bet kokių įstatymų ar trečiosios šalies teisių pažeidimą.

federaliniai, provincijos ar valstijos nuostatai, taisyklės, įstatymai ar potvarkiai; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, šmeižti, niekinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios; f) teikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar kitą kenkėjišką kodą, kad būtų galima naudoti bet kokiu būdu, kuris turi įtakos Paslaugos ar bet kurios susietos svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti šlamštą, sukčiavimą, sukčiavimą, klastojimą, tikrinimą, naršymą ar rinkimą; j) dėl nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos arba bet kurios susietos svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio Draudžiamo naudojimo pažeidimo.

15 SKIRSNIS

Jei kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini teisės aktai, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių paslaugų teikimo sąlygų, tokia nuostata išvada neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.

16 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, prisiimti iki sutarties nutraukimo datos, galioja ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais.

Šios naudojimo sąlygos galioja tol, kol jas nenutrauksite jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias naudojimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei savo nuožiūra nesilaikote kokių nors šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygų arba įtariame, kad nesilaikote kokių nors šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygų, mes galime nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingi už visas sumas. iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS – VISAS SUTARTIS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti arba įgyvendinti bet kurią šių naudojimo sąlygų teisę ar nuostatą nereiškia, kad atsisakysime šios teisės ar nuostatos.

Šios naudojimo sąlygos ir bet kokia politika ar elgesio taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje Svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga ir pakeičia visas ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus. Paslaugų teikimo sąlygos, žodžiu arba raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas negali būti aiškinami tekstą parengusios šalies nenaudai.

18 SKYRIUS – TAIKOMI TEISĖ

Šios naudojimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame jums Paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Ispanijos įstatymus.

19 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote reguliariai tikrinti, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga arba prieiga prie jos po bet kokių šių naudojimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus dėl naudojimo sąlygų siųskite adresu cs3@7bess.com.